Časopis je jednom godišnje izlazio kao Supplementum speleološkom časopisu Naš krš pod nazivom Bilten radne grupe za zaštitu šišmiša.

ISSN 2490-3094

SADRŽAJ / CONTENT

Naš krš br. 48. Suppl. 1.

Primož Presetnik, Branko Karapandža, Jasminko Mulaomerović: Kraj Sutjeske, hladne vode – treći nalaz malog noćnog šišmiša (Nyctalus leisleri) u Bosni i Hercegovini i prateća zapažanja [Down by the river Sutjeska – third record of Leisler’s bat (Nyctalus leisleri) in Bosnia and Hercegovina and associated bat observations]

Jelena Jovanović, Ivana Budinski: Prilog poznavanju ekologije slepih miševa Bosne i Hercegovine na osnovu podataka Obrada Ivanovića [contribution to the knowledge of bat ecology in Bosnia and Herzegovina based on data collected by Obrad Ivanović]

Maja Hodžić: Prvi nalaz dugoprstog šišmiša (Myotis capaccinii) u pećini Vakuf u selu Studenci kod Ljubuškog [First finding of the long-fingered bat (Myotis capaccinii) in the cave Vakuf in the village Studenci near Ljubuški]

Tarik Dervović: Zimsko istraživanje šišmiša na području grada Visokog i prvi nalaz mogućeg porodiljskog skloništa brkatog šišmiša (Myotis mystacinus) [Winter research of bats in town Visoko and first record of possible reproduction shelter of whiskered bat (Myotis mystacinus)]

Maja Hodžić, Anela Arifović: Preliminarni popis šišmiša Spomenika prirode Vrelo Bosne [Preliminary list of bat species of the Spring of the Bosnia river natural monument]

Jasminko Mulaomerović, Tarik Dervović: Dvije mediteranske vrste šišmiša u pećini Peruc kod sela Izbišno (JI BIH) [Two mediterranean bat species from cave Peruc at village Izbišno (SE B&H)]

Jasminko Mulaomerović: Šišmiši na markama Bosne i Hercegovine [Bats on postage stamps of Bosna and Herzegovina]