Drugi godišnji monitoring šišmiša na prostoru zaštićenog pejsaža Bijambare obavljen je tokom perioda novembar 2017- oktobar 2018. godine u skladu sa Ugovorom o vršenju usluga monitoringa šišmiša na području Zaštićenog pejsaža „Bijambare“ broj JN-235-8/17 od 27. 10. 2017. godine.

Ukupno je izvedeno 6 istraživačkih akcija na terenu: 16. 12. 2017. godine – period hibernacije, vizuelni pregled pećina; 8. 5. 2018., vizuelni pregled pećina; 2.-3. 6. 2018. hvatanje monofilamentnim mrežama i pregled pećina, snimanje ultrazvučnim detektorom; 2. 7. 2018. snimanje ultrazvučnim detektorom; 31. 8. 2018. snimanje ultrazvučnim detektorom i 8. 9. 2018. hvatanje mrežama i snimanje ultrazvučnim detektorom.

U istraživanju su učestvovali članovi Centra za krš  speleologiju iz Sarajeva, Visokog i Banja Luke (MIralem Husanović, Simone Milanolo, Maja Hodžić, Adi Habul), članovi Udruženja studenata biologija iz Sarajeva (Šejla Goletić, Aida Bahtijarević, Ivana Dočkal i Selma Durgut), dva člana Slovenskog društva za proučevanje in varstvo netopirjev iz Ljubljane (Slovenija) (Primož Presetnik i Aja Zamolo), a tokom Treninga u okviru Regionalnog simpozija “Conservation status of bats in the Central Europe and Western Balkan” i Denisa Lobova i Milan Hrivnak (SON, Slovačka), Kriszta Szabadi, Dorottya Gyrossy i Sandor Boldogh (BirfLife, Hungary).

Godišnji monitoring na području Zaštićenog pejsaža Bijambare (zima 2017 - jesen 2018)

U svemu je tokom godišnjeg monitoringa zima 2017.- jesen 2018. na prostorima Zaštićenog pejsaža Bijambare, za koje je ocijenjeno da predstavljaju staništa, lovne koridore i prostore za hibernaciju registrovano je minimalno 17 vrsta i to:

 • mali potkovasti šišmiš (Rhinolophus hipposideros),
 • mediteranski potkovasti šišmiš (Rhinolophus euryale),
 • veliki mišouhi šišmiš (Myotis myotis),
 • mali mišouhi šišmiš (Myotis oxygnathus),
 • širokouhi šišmiš (Barbastella barbastellus),
 • natererov šišmiš (Myotis nattereri),
 • mali brkati šišmiš (Myotis mystacinus),
 • brantov šišmiš (Myotis brandtii),
 • trobojni šišmiš (Myotis emarginatus),
 • behštajnov šišmiš (Myitis bechsteinii),
 • veliki kasni šišmiš (Eptesicus serotinus),
 • mali šišmiš (Pipistrellus pipistrellus),
 • savijev šišmiš (Hypsugo savii),
 • kulijev šišmiš/natuzijev šišmiš (Pipistrellus kuhlii/Pipistrellus nathusii),
 • smeđi dugouhi šišmiš (Plecotus auritus),
 • alpski dugouhi šišmiš (Plecotus macrobularis),
 • noćni šišmiš (Nyctalus noctula).