Naslov projekta: Exploring and mitigating the threat of Lloviu virus re-emergence in Central European Miniopterus schreibersii populations / Hungary, Austria, Slovakia, Romania, Serbia, Croatia, Slovenia, Bulgaria, Bosnia & Herzegovina

Voditelj: Nature Conservation Foundation of Tolna County, Szekszárd, Hungary.

Partneri:

Szentágothai Research Centre, University of Pécs, Hungary;

Bükk Mammalogical Society, Hungary;

Aggtelek National Park Directorate, Hungary,

Centre for Bat Research and Conservation, Romania;

Institute for biological research “Siniša Stanković”, Serbia;

Centre for Cartography of Fauna and Flora, Slovenia;

Institute of Biodiversity and Ecosystem Research, Bulgarian Academy of Sciences, Bulgaria;

Croatian Biospeleological Society, Croatia;

Wildlife Conservation Society „Mustela“, Serbia;

Natural History Museum in Belgrade, Serbia;

Center for karst and speleology, Bosnia & Herzegovina.

Period: 2019-2020.

*

Nakon neuspješnog izleta u podzemni kamenolom u Dardaganima kod Zvornika, 16. i 17. novembra smo posjetili Hrustovačku pećinu (Sanski Most) i pećinu Ada (Bosanska Krupa). Uzeli smo uzorke tkiva sa membrane Šrajberzijevih šišmiša. Zbog temperatura koje su za ovo doba godine izuzetno visoke (u Sanskom Mostu je bilo 21 C), hibernacija još nije počela. Na ulazu u Hrustovaču smo male potkovaste šišmiše zatekli u letu, iako je bilo tek oko podne. Svi uzorci su stavljeni u ampule sa suhim ledom i bit će poslani na analizu u Mađarsku. Time je naše učešće u ovoj fazi projekta okončano.

Ulaz u pećinu Ada

Pećina Ada – kolonija Šrajberzijevih šišmiša