Centar za prstenovanje šišmiša u Bosni i Hercegovini

Prije nekog vremena obratili smo se Ministarstvu za vanjsku trgovinu i ekonomske odnose BiH u čijem sastavu radi i Odsjek za zaštitu okoline sa molbom da Centru za krš i speleologiju iz Sarajeva dodijele ulogu Centra za prstenovanje šišmiša. Ministarstvo je pokrenulo aktivnosti konsultacija sa entitetskim ministarstvima o našoj molbi. Ministarstvo za prostorno uređenje , građevinarstvo i ekologiju je  svojim mišljenjem broj 15.04-052-8793/16 od 28. 12. 2016 dalo svoju saglasnost, a na osnovu Mišljenja Republičkog zavoda za zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog nasljeđa. Federalno ministarstvo je svojim dopisom broj 04-23-1469/16 od 10. 1. 2017. godine također dalo svoju saglasnost. Na osnovu ove dvije saglasnosti i Ministarstvo za vanjsku trgovinu i ekonomske odnose BiH je dalo svoju saglasnost broj 08-3-28-22256/16 od 3. 2. 2017. godine da ulogu Centra za prstenovanje šišmiša obavlja Centar za krš i speleologiju iz Sarajeva. Ova saglasnost, kao i saglasnosti entitetskih ministarstava su potvrda da su aktivnosti Centra za u oblasti zaštite podzemne faune, faune na kršu te holistički pristup istraživanju krša prepoznati, jednako kao i saradnja sa istraživačima iz cijele BiH.

Centar za krš i speleologiju, Sarajevo

Centar za krš i speleologiju
Branilaca Sarajeva 30, Sarajevo, 71000

4200101260007

info@centarzakrs.ba    +387 61 491 053

Autor pozadinske fotografije B.Karapandža